مدیریت ، تولید و سود

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل1-تنوع بالا و تیراژ پایین

2-تجهیزات عمومی و چند منظوره

3-کاهش چشمگیر اتلافات

4-کارگران با مهارت بالا

5-موجود ی احتیاطی  بسیا رپایین

6-تولید بر اساس سفارشات واقعی

7-پیشگیری لز برو زخطا

8-موازی ساز ی و کاهش زمان

9-توسعه ارتباطات افقی

10-همکاری بلند مدت پرسنل

11-افزایش غنای کاریãäÈÚ

مشخصات1-مشتری مداری( نیتی صفر)

2-رهبری (ناهماهنگی صفر)

3-تولید منعطف( بدون ارزش صفر)

4-مدیریت تجهیزات (خرابی و نقض صفر)

5-سازماندهی(کاغذ بازی صفر)

6-مشارکت(( نیتی صفر)

7-معمار ی اطلاعات(بیفایدده صفر)

8-مهندسی انعطاف( فرصت ا زدست رفته صفر)

9-فرهنگ بهبود(خلاقیت از دست رفته صفر)


ãäÈÚ

مشخصات                                              ناب                                   چابک

1-ساختار ماشین آلات                       ثابت                                     قابل تطبیق

2-تمرکز سیستم                                 ماشین                         خوانواده قطعات

3-ابزار پرداز ش همزمان                               خیر                             بلی

4-بهره وری                                   پایین                                         بالا


ãäÈÚ

مشخصاتالف -زمان عملیات  

           1:  جانمایی تکنولوژی گروهی

          2: اجرای mes ,, it

         3:اپراتورهای چند مهارته

ب- کاهش میانگین زمان عملیات

        1:SMED

      2: ;jit  و کانبان

      3:زمانبند ی هموار

      4: 5s

      5:qep

ج-حذف فعالیتهای دستی

      1:اتوماسیون

      2:ربات

     3:j2k

    4:ماشینهای center


ãäÈÚ

مشخصات1-همکاری رقابت پذیر

2-افراد و اطلاعات

3-برنامه تغییرات

4-کارهای تیمی

5-اغنا پذیری محصول

6-سرعت ساخت

7-پاسخگویی

8-سرعت تغییر ساخت محصو لجدید

9-سادگی

10-پاسخدهی سریع

11-تکامل تدریجی فرآیند

12-خانوده قطعات

13-بهبود مستمر

14-توانمند سازی شایستگی

15-ابتکار


ãäÈÚ

مشخصات1:بررسی نقص و خرابی تجهیزات

2:نیتی ایستگا ها ی کاری

3:کاغذ بازی

4:تجهیزات چند منظوره

5-محصلات تیراژ پایین

6-تنوع محصولات

7-کارگران ماهر

8-تولید سلولی

9-رهبری و مشارکت

10-فرهنگ ناب

11-موداها

12-پردازش همزمان

13-آموزش

14-خلاقیت

15-حمل و نقل

16-


ãäÈÚ

مشخصات1: شکل دهی روابط بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان ایستگاهی

2:سازمان چابک سازمان نابی است که ویژگی پاسخگو بودن و سرعت را دارد .

3:د رتولید چابک فقط رسیدن به کارآیی نمیشود به کاهش هزینه خالص کمک کرد .

4:بطور کلی و اساسی چابکی در سازمان و ساختا ر و زنجیره تامین و تولید   نیاز به تغییرات دارد .

5: در ناب د رکف کارگاه به کارآیی و کیفیت بالا و هزینه پرداخته میشود .

6: در چابکی در سازمان سرعت و پاسخگو بودن متغیر اساسی است .


ãäÈÚ

مشخصاتالف -محرک چابکی

1   : نیاز به چابکی

2:تصمیم استراتژیک به چابکی

3: استراتژی چابکی

ب- قابلیت چابکی

1:پاسخگویی

2: شایستگی

3:انعطاف پذیری

4: سرعت

ج- فراهم کننده چابکی

1: اقدامات و روشها و ابزارها

2:سازمان و تکنولوژی و نیروی انسانی  و ن وآوری


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل